Merkaba

Merkaba

DE MERKABA

De Merkaba is afgeleid van één van de platonische lichamen. Binnen de heilige geometrie zijn er vijf platonische lichamen, de tetraëder. de hexaëder, de octaëder, de icosaëder en de dodecaëder. De tetraëder bestaat uit vier driehoeken. Wanneer de tetraëder tweevoudig wordt uitgevoerd en één wordt omgedraaid, ontstaat de ster tetraëder, die beter bekend staat als de merkaba. 

In de spirituele wereld is het als volgt te ontleden, Mer betekent universele goddelijke bron, Ka betekent bewustzijn (of eigen geest) en Ba is lichaam. Daarom spreken we ook over een lichtlichaam. Het geeft energetische bescherming en helpt om spiritueel te groeien. Het bestaat uit een piramide-driehoek met de punt omhoog en een piramide-driehoek met de punt naar beneden en ervan heeft een punt naar voren en de andere naar achteren. Er wordt gezegd dat bij mannen de onderste piramide met de punt naar voren hoort te wijzen en bij vrouwen juist naar achteren.